یادداشت‌های بازاریابی

طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ

پیاده‌سازی سایت وردپرس

راحت‌ترین ابزار برای مدیریت سایت‌های شرکتی و فروشگاهی

وردپرس چی هست؟ چرا سایتم وردپرسی باشد؟

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا بود که می‌توانستید به وسیله‌ی آن بلاگ راه‌اندازی کنید ولی امروزه وردپرس بیشتر یک بستر راه‌اندازی سایت‌های تجاری است.

در گذشته محدودیت‌های زیادی برای وردپرس وجود داشت از محدودیت‌های قالب‌های فارسی یا پلاگین‌های ترجمه نشده تا متخصصین. پس امروزه بازی عوض شده و باید دانسته‌های خود را در مورد وردپرس تغییر بدهیم.

سایت وردپرسی بهتر است یا سایت کدنویسی شده؟

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا بود که می‌توانستید به وسیله‌ی آن بلاگ راه‌اندازی کنید ولی امروزه وردپرس بیشتر یک بستر راه‌اندازی سایت‌های تجاری است.

در گذشته محدودیت‌های زیادی برای وردپرس وجود داشت از محدودیت‌های قالب‌های فارسی یا پلاگین‌های ترجمه نشده تا متخصصین. پس امروزه بازی عوض شده و باید دانسته‌های خود را در مورد وردپرس تغییر بدهیم.

آیا سرعت سایت وردپرسی پایین است؟

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا بود که می‌توانستید به وسیله‌ی آن بلاگ راه‌اندازی کنید ولی امروزه وردپرس بیشتر یک بستر راه‌اندازی سایت‌های تجاری است.

در گذشته محدودیت‌های زیادی برای وردپرس وجود داشت از محدودیت‌های قالب‌های فارسی یا پلاگین‌های ترجمه نشده تا متخصصین. پس امروزه بازی عوض شده و باید دانسته‌های خود را در مورد وردپرس تغییر بدهیم.

آیا همه سایت‌های وردپرسی شبیه هم هستند؟

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا بود که می‌توانستید به وسیله‌ی آن بلاگ راه‌اندازی کنید ولی امروزه وردپرس بیشتر یک بستر راه‌اندازی سایت‌های تجاری است.

در گذشته محدودیت‌های زیادی برای وردپرس وجود داشت از محدودیت‌های قالب‌های فارسی یا پلاگین‌های ترجمه نشده تا متخصصین. پس امروزه بازی عوض شده و باید دانسته‌های خود را در مورد وردپرس تغییر بدهیم.