نمونه‌کارهای عرفان لطفی

هر پروژه‌ای داستان خود را دارد

داستان همکاری‌ عرفان لطفی با برندها و کسب‌وکارهای مختلف

هر همکاری‌ای داستانی دارد. و اینجا برخی از داستان‌های همکاری خود با برندها و کسب‌وکارهای مختلف را تعریف کرده‌ام. اینکه چگونه سایت‌ها یا عکس‌ها بوجود آمدند و در مسیر پیشرفت خود چگونه بودند و چند سال بعد از همکاری یا هنوز با هم دوست هستیم یا اینکه چگونه مسیر را طی می‌کنند. 

می‌توانم ساعت‌ها خاطره بگویم از اینکه چگونه در فلان پروژه ساعت‌ها با دوستان دور هم همفکری می‌کردیم. چگونه یک رنگ را دو درجه بالا و پایین می‌کردیم تا به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.

اگر دوست دارید با هم داستانی داشته باشیم با من تماس بگیرید. همیشه می‌توان بهترین قصه‌ها را ساخت و برای آیندگان به یادگار گذاشت. شماره تماس عرفان لطفی ۰۹۳۹۲۷۷۶۴۲۴. منتظر شما هستم.