یادداشت‌های بازاریابی

طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ

همیشه باید یه قلم و کاغذ در کنار خود داشته باشید تا زمانی که نیاز شد تفکرات خود را روی کاغذ بنویسید. برای راحتی شما در نسخه چاپی چند صفحه خالی یادداشت در آخر کتاب قرارداده ایم که می‌توانید ایده‌های خود را درون آن بنویسید. به نظر من مهم‌ترین چیز زمان خواندن کتاب این است که ایده‌هایی که درباره کسب و کار خودتان به ذهنتان می‌رسد را یادداشت کنید. اگر کتاب را خواندید ولی یادداشتی نداشتید به نظرم نمی‌توانید از آموزش‌های آن بهره خوبی ببرید. باید فکر کنید و آن‌ها را بنویسید به همین راحتی.

چرا باید بنویسیم؟

  1. اول اینکه به یاد ماندن اینهمه اطلاعات و مراحل تقریبا غیر ممکن است.
  2. دوما چون که در آخر کار یه نقشه عملی در رشد و پیشرفت داشته باشیم و بتوانیم ‌آن را اجرایی کنیم.

یادمان باشد بازاریابی و فروش یک جنگ است و ما هم فرمانده این جنگ هستیم و هم سرباز آن. در زمان فرماندهی نقشه خوبی بکشیم تا در زمان اجرا بتوانیم به خوبی آن را اجرایی کنیم.

پس مراحل ما در استفاده از این کتاب چیست؟

  1. می‌خوانیم
  2. به فکر فرو می‌رویم (مهم‌ترین مرحله)
  3. چیزی که به ذهنمان رسید را به ساده ترین شکل می‌نویسیم
  4. چیزی که نوشتیم را اجرایی می‌کنیم